ZWP

ZWP – czyli Zespół Wychowania Przedszkolnego to jedna z innych form wychowania przedszkolnego przeznaczona dla dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgodnie z przepisami tych rozporządzeń liczba godzin zajęć, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, powinna być uzależniona od wielkości grupy. Minimalny dzienny wymiar zajęć umożliwiający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny. Natomiast w zależności od liczby dzieci w grupie zmienia się minimalny tygodniowy wymiar tych zajęć, który w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci wynosi 12 godzin, w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci wynosi 16 godzin, w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci wynosi 20 godzin, a w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci wynosi 25 godzin. Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego w punkcie lub zespole powinien być dostosowany do możliwości dzieci oraz potrzeb rodziców.

Zespół wychowania przedszkolnego to placówka, w której zajęcia mogą być prowadzone w niektóre tylko dni tygodnia, w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. W Miodowej Chatce liczebność grup nie przekracza 15 dzieci.

Możliwość komentowania jest wyłączona.