Język angielski w „Miodowej Chatce”

„Energia będzie płynąć tam, gdzie skupimy uwagę. Ważne jest jednak nie tylko to czego się naucza, ale przede wszystkim jakie cechy rozwinie się wśród uczniów podczas samego procesu nauczania.” [1]

 Bardzo często spotykam się z różnymi opiniami osób, które uczyły się języków i regularnie powtarzają się w nich dwa zdania. Jedno z nich to: „Mój kurs był zbyt teoretyczny, nie pomógł mi się nauczyć języka.” Drugie to: „Nauczyciel, który prowadził zajęcia był tak praktyczny, że zapomniał o  poprawności nauczanego języka”.

Zajęcia z języka angielskiego w Miodowej Chatce to jednak nie Kanna Galilejska i cudów nie będzie. Dzieci nie nauczą się tutaj języka szybciej niż w innym miejscu, ani nie przyswoją go sobie podczas snu, ani podczas jedzenia czy zabaw w domu, ale pewne jest, że każda lekcja przybliży je znacznie do opanowania języka.

Zajęcia lingwistyczne z języka angielskiego w Miodowej Chatce przeznaczone są dla dzieci, które nie miały jeszcze kontaktu z językiem obcym, wykazują się początkową znajomością języka angielskiego lub pragną go rozwijać i udoskonalać.

Założeniem jest budowanie solidnych podstaw kompetencji językowych.

Główne cele zajęć to:

- zainteresowanie nauką języka angielskiego i czerpanie z niej przyjemności,

- zachęcanie dzieci do komunikacji w tym języku,

- systematyczny, odpowiedni i w pełni zintegrowany rozwój umiejętności językowych w ramach różnych poziomów nauczania,

- powiązanie nauki języka z innymi obszarami nauczania,

- promowanie poszanowania języka obcego oraz posługujących się nim ludzi, ich kultur,

- zapewnienie solidnych podstaw do późniejszej nauki w zakresie rozwoju umiejętności językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki,

- zapewnienie odpowiedniej motywacji i wspieranie nauki czytania i pisania,

- połączenie przejrzystego i dynamicznego podejścia metodycznego z interesującymi, zabawnymi i motywującymi materiałami na każdym poziomie nauki,

- zapewnienie kontynuacji i postępu w nauce języka angielskiego,

- wykorzystanie historyjek, rymowanek, wierszy, piosenek, sztuki plastycznej i teatralnej do aktywnej i konstruktywnej nauki dzieci,

- wkład w ogólny rozwój dziecka (fizyczny, społeczny, emocjonalny, psychologiczny i poznawczy),

- zapewnienie interesujących i aktywizujących materiałów, odpowiednich dla każdej grupy wiekowej.

Charakterystyka zajęć:

  1. Rozpoczęcie, przywitanie piosenką (często dzieci mają okazję, aby w kółeczku krótko wyrazić jak się czują).
  2. Słowa dnia (powtarzanie słownictwa, zgadywanki, flashcards).
  3. Prowadzenie zajęć (ta część obejmuje różnorodne, starannie dobrane pod względem kolejności działania, mające na celu rozwój umiejętności językowych, np. gry ruchowe, gry planszowe, gry w karty, słuchanie, recytację, śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, etc.)
  4. Dodatkowe ćwiczenia (mogą to być zadania plastyczno-muzyczne, zabawy w odgrywanie ról).
  5. Zakończenie, pożegnanie piosenką lub nowym zwrotem.

Dzięki przejrzystej organizacji zajęć i procedur uczenia się, podejście dzieci do samego uczenia się cechuje poczucie bezpieczeństwa i pewności.

Sposoby nauczania:

Słuchanie – Mówienie – Wymowa – Słownictwo – Czytanie i pisanie

To symulacja całkowita, zbilansowana i bezpośrednia, czyli TPR (Total Physical Response).[2]

Możliwość komentowania jest wyłączona.