Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad naszą placówką pełni Kurator Oświaty w Katowicach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.