Nasi wychowawcyWeronika Cieślik –
Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym  „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam  studia  I stopnia w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna oraz studia II stopnia magisterskie  w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach, specjalność:  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki alternatywnej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego i opiekunka dziecięca.

„Praca z dziećmi jest dla mnie  prawdziwą pasją i wspaniałym doświadczeniem życiowym. Przynosi mi bardzo dużo satysfakcji i sprawia, że ciągle uczę się czegoś nowego. Radość i uśmiech dzieci to największa motywacja do dalszego działania”.

Motto, którym kieruję się w pracy: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.” (Phil Bosmans).

 


Joanna Rosicka – Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończyłam Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych.

Obroniłam pracę dyplomową na temat technik plastycznych,  wpływających na rozwój wyobraźni plastycznej u dzieci. Jako, że sama jestem artystyczną duszą, u swoich podopiecznych staram się dostrzegać i rozwijać ukryte talenty. Wspólne zabawy materiałami plastycznymi sprawiają mnie i dzieciom olbrzymią radość, pozwalają realizować nowatorskie pomysły.  W moim zawodzie każdy dzień jest  niesamowitą przygodą i ogromnym wyzwaniem.  Razem z dziećmi odkrywamy to co nowe i nieznane, zachwycamy się pięknem otaczającego świata. A najlepszą nagrodą, za włożony w pracę wysiłek, zaangażowanie oraz  serce jest dla mnie uśmiech każdego dziecka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” (J. Korczak).

 

Beata Dzwonek – Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończyłam Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych.

Przygodę z „Miodową Chatką” rozpoczęłam w 2014 roku, jako pracownik administracyjno-biurowy,  wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to praca z dziećmi sprawi mi największą radość. Po dłuższej obserwacji swoich koleżanek stwierdziłam, że to jest to!

Sympatia do dzieci jest mi bardzo bliska, w 2008 roku rozpoczęłam bardzo interesującą i niezwykle trudną przygodę, zwaną macierzyństwem. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, z każdym staram się nawiązać dobrą relację. Budowanie właściwej relacji stanowi podstawę współdziałania.

„Naucz się kochać cudze dziecko.

Nigdy nie wyrządzaj mu tego, czego nie chcesz, by robiono Twojemu”.  (J. Korczak)

 


Natalia Wielicka - Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Praca z dziećmi jest ogromnym wyzwaniem, który sprawia, że najmniejsze sukcesy sprawiają ogromną radość i satysfakcję. Nie tylko dzieci uczą się od nas, ale również my uczymy się od nich – radości, uśmiechu i ciekawości świata. Każdy dzień jest nowym doświadczeniem zarówno dla mnie jako nauczyciela jak i dla dzieci. Uśmiech każdego dziecka jest dla mnie najważniejszy, dlatego staram się by każde dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo.

„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje,
a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil” (J.Korczak)

 


Monika Motyka - Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach, specjalność – pedagogika przedszkolna.

Człowiek pracujący z dziećmi nie czuje, że się starzeje. Uważam, że dzieci wnoszą do naszego życia powiew świeżości oraz najzwyklejszą radość. Swoją przyszłość wiążę z wychowywaniem i nauczaniem najmłodszych, dlatego też codziennie staram się, aby energia, którą od nich otrzymuję została przełożona na siłę oraz kreatywność w stymulowaniu ich wszechstronnego rozwoju.

,,Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku”.  (Johann Wolfgang Goethe)

,,Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują”. (Henry David Thoreau)

 


Paulina Starzyk - Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Jestem absolwentką studiów I stopnia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku pedagogika wczesnoszkolna i surdopedagogika. Ukończyłam również Akademię Ignatainum w Krakowie, gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej.

Każdy dzień pracy z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem i okazją do coraz lepszego poznawania świata dzieci, który jest niezwykle fascynujący. Moja praca jest również moją pasją, dlatego z radością przeżywam razem z dziećmi wszystkie ich doświadczenia. Dzieci uczą mnie, jak cieszyć się z najprostszych rzeczy oraz tak naturalnej dla nich autentyczności.

„Pomóż mi samemu to zrobić”. (M. Montessori)

„…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być.” (J. Korczak)

 


Monika Szymon - Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam  studia  I stopnia w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, specjalność: edukacja przedszkolna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz studia II stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika.

Jestem osobą spokojną z wieloma pomysłami. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka oraz jego naturalnym rozwojem.  Dążę do tego aby każdy młody człowiek na zajęciach poszerzał swoją wiedzę poprzez wspólne zabawy, rozmowy oraz prace plastyczne. Wspólnie spędzony czas z dziećmi i odkrywanie z nimi tajemnic jakie niesie nam świat jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”. (J. Korczak)

 

Sandra Skrobarczyk-Seweryn – Nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu o profilu nauczanie początkowe z muzyką. Studia magisterskie o profilu pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Piotrkowie Trybunalskim oraz studia podyplomowe o profilu katechetyka z pedagogiką w Warszawie.

Kocham muzykę – szkoła muzyczna też mnie spotkała. Pracuję z dziećmi od 14 roku życia jako wolontariusz w fundacji Młodzież z Misją. Pasja służenia najmłodszym wykreowała moją ścieżkę zawodową. Każdy proces rozwoju dziecka jest dla mnie cudem, radością i motywacją do kreatywnego działania. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córek.

 

Monika Osik  – Pomoc nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym „Miodowa Chatka”.

Ukończyłam Kurs Opiekunki Dziecięcej.

Kilka ostatnich lat pracowałam jako opiekunka w żłobku. W najbliższym czasie mam zamiar wrócić na studia pedagogiczne i je ukończyć, by móc jeszcze bardziej cieszyć się z pracy z dziećmi. Jestem Mamą sześcioletniego smyka. Uwielbiam dzieci i pracę z nimi. Lubię patrzeć, jak każdego dnia robią postępy i uczą się czegoś nowego. Jestem cierpliwa, uśmiechnięta i zawsze chętna, by im pomagać.

„Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano.” (Maria Montessori)

Możliwość komentowania jest wyłączona.